شرکت سرمایه گذاری استان کرمان

درباره شرکت

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان در تاریخ 85/07/27 و با محوریت سهام عدالت تشکیل گردید.

این شرکت نظر به آئین نامه اجرائی آزادسازی سهام عدالت ابلاغی از سازمان بورس و اوراق بهادار تاریخ  99/05/04 از محل سهام شرکتهای واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی به شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان افزایش سرمایه داده است.